Gæsteinformation

Velkommen til Ebeltoft Strand Camping. Vi håber, at I vil få et behageligt ophold hos os.

Nedenstående oplysninger kan medvirke til at gøre dette muligt.
 
AFREGNING  inden kl. 11:00 på afrejsedagen. Afrejse i lavsæson senest kl 14.00.
 
BOMMEN er åben fra kl. 7:00 til 23:00. Der skal være ro på pladsen mellem kl. 22:00 og 7:00.
 
ENGANGSGRIL må ikke placeres direkte på græsset eller træterrasser v. hytter af hensyn til brandfaren. Bål på stranden og pladsen er ikke tilladt.
 
FÆRDSEL max. 15 km/t på pladsen - der er legende børn! Parkering af bil må kun ske på egen plads.  Max. 1 bil pr. enhed på pladsen.
 
GRÆS
Udendørs groundcover, der kvæler græs, er ikke tilladt.
 
GÆSTER er velkomne, men skal altid henvende sig i receptionen, hvor gæstebilletter købes. Gæsteparkering er på P-plads. Ved ophold efter kl. 22:00 beregnes overnatningstakst.
 
HUNDE er også velkomne, men skal føres i snor og efterladenskaber samles op. Der findes hundeposer ved receptionen og på stranden.
 
KØLEELEMENTER kan nedfryses i den midterste bygning. Her forefindes også køleskab til teltgæster.
 
PLACERING. Af hensyn til brandfare, skal der være mindst 3 meter mellem campingvogn/fortelt/læsejl og nabo. Som udgangspunkt leveres 1,5 m til naboskel på alle sider. Bilen må gerne parkere i dette mellemrum. Trækstang på campingvogn medregnes ikke. 
 
POOLREGLER   * børn under 12 år kun iflg. med voksne
                               * husk afvaskning før badning
                               * kun badetøj tilladt - ikke t-shirts m.m.
                               * udspring forbudt
                               * boldspil kun tilladt med badebold
                               * flasker o.a. glas i poolområdet er forbudt.
 
REGNVEJR kan kortvarigt give våde pladser, men i sandjorden forsvinder det hurtigt. Det er IKKE tilladt at grave render.  
 
SERVICEBYGNINGER: Efter brug af toiletter, håndvaske, køkkener m.v. skal disse efterlades i rengjort stand. Rygning i bygninger er ikke tilladt, ligesom hunde ikke må medtages (undtaget i hundebad). Børns leg og unødigt ophold er ikke tilladt servicebygninger.
 
SPILDEVAND må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne sammen med det KEMISKE TOILET. Autocamper station bag den nordlige bygning  (bemærk ingen bilvask).
 
TRÆER og fodhegn må ikke benyttes til tøjsnore, barduner o.lign.
 
HÆRVÆRK eller brud på ordensreglerne har øjeblikkelig konsekvens.
 
UDLEJNING af minigolf, kajak, cykler, mountainbikes og mooncar foregår i receptionen
 
VARMEBLÆSER i campingvogn eller fortelt er IKKE tilladt, da elforsyningen og elprisen ikke er beregnet herefter.
 
VASKERI i den midterste bygning. Pr. vask/tørretumbling 30 DKK møntindkast.
 
VIS HENSYN: Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem andres pladser - brug veje eller stier.
 
WIFI I aktivitetsrum "ESC FREE" 1 times gratis internet i døgnet. På hele pladsen "ESC GUEST"  nettid købes online.
 
Er der problemer, som vi kan hjælpe med, kan receptionen kontaktes i den daglige åbningstid. I tilfælde af sygdom, brand etc. i nattetimerne, kontakt 24 65 51 15
 
  - vis hensyn, hils på naboen og udøv hjælpsomhed - det gør dig til en ægte campist!
 
Ebeltoft Strand Camping
Ndr. Strandvej 23
8400  Ebeltoft
Tlf. 86341214
Email: info@ebeltoftstrandcamping.dk